Rozdíly mezi starou a novou pěstitelskou pálenicí

Destilační přístroje oddělují lihovou složku od ostatních látek obsažených v kvasu, proto kvalita výsledného destilátu závisí na kvalitě kvasu!

Rektifikační kolona má trojnásobnou dělící schopnost oproti rektifikačnímu kotli používanému u dvoukotlových pálenic.

Pěstitelská pálenice typu Kolona je moderním vyspělým řešením vycházející z požadavků majitelů pálenic a lihovarů. Jednokotlové řešení společně s unikátním uspořádáním jednotlivých komponent snižuje místo potřebné pro umístění pěstitelské pálenice, zároveň zvyšuje efektivitu provozu.

Schéma nové pěstitelské pálenice

S novou pálenicí dosáhnete vyšší kvality destilátu

Přetrvávající názor, že pálenka vyrobena na dvoukotlovém zařízení je jemná a aromatičtější, většinou vychází z neznalosti principu destilace na destilační koloně KPD a jedná se o tzv. „hospodský argument“. Právě z výsledků různých mezinárodních soutěží ovocných destilátů lze snadno vysledovat, že vítězné pálenky z různých kategorií nebo pálenky, které se umístily na předních místech, byly vypáleny právě na destilačních přístrojích s rektifikační kolonou, což je právě typ KPD.

Z nezávislých laboratorních rozborů navíc zcela jednoznačně vyplývá, že destilát vyrobený na jednokotlové pěstitelské pálenici (KPD) obsahuje mnohem méně škodlivých doprovodných sloučenin a látek (např. metylalkohol), než destiláty vyrobené na dvoukotlových přístrojích. Je to dáno právě vyšší technickou vyspělostí a řešením přístrojů s rektifikační kolonou.

Hlavní výhody jednokotlového systému:

  • možnost ovlivňování stupňovitosti a bohatosti aroma v pálence
  • menší potřebné stavební prostory pro technologii
  • vyšší výtěžnost pálenky
  • kratší čas destilace
  • čistota pálenky
  • „Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem.“ Jan Werich